Grindsted sogn


Der er 5753 personer og 1662 par - der repræsenterer 341 efternavne - i denne database.

Web-siderne er produceret 10-12-2023, 18:08:09.

INDEKS

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z (Andet)

Liste over efternavne

Databasens indehaver

Jens Erik Starup
jens.erik.starup@horsboel.dk

These pages were produced by GED2WWW version 1.5.5b f&w compiled on May 24 2001 at 16:50:47.
GED2WWW © 1996,1997 Leslie Howard, 1998-1999 Jean-Baptiste Fahy & Frank Waarsenburg. Base functions of the program by Leslie Howard. Internationalization and places printing by Jean-Baptiste Fahy 1998. Photo and storage extensions by Frank Waarsenburg 1998. GED2WWW is free software, distributed under the terms of the GNU General Public License. For more information about GED2WWW or the GNU General Public License', contact Leslie Howard at les@lesandchris.com or visit the GED2WWW webpage at http://www.lesandchris.com/ged2www. International version available at Jean-Baptiste Fahy's at http://home.nordnet.fr/~jbfahy jbfahy@nordnet.fr,
.